48 x 1000 euro Microbudget voor onze verenigingen
Elke sportclub kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom heeft NOC*NSF in juni de mogelijkheid geboden om eenmalig 1000 euro aan te vragen voor de club. Met dit Microbudget kregen sportclubs de kans om eigen sportdeelname te verhogen, nieuwe doelgroepen te bereiken of bestaand sport- en beweegaanbod te versterken of vernieuwen.

Er was budget voor 1000 verenigingen. De aanvraag was, zoals wij al hadden verwacht, al snel vol. Daarom hebben we ook flink ingezet om de actie bekend te maken onder tafeltennisverenigingen en de coördinatie van de aanvragen geregeld om bijvoorbeeld snel kunnen anticiperen op vragen n.a.v. deze regeling.

Vervolgens heeft NOC*NSF een herkansing gegeven voor nog eens 500 verenigingen, die we opnieuw onder de aandacht hebben gebracht. Het eindresultaat is dat de aanvraag van 48 NTTB-verenigingen goedgekeurd is.

Nederland kent ruim 70 sportbonden. Dat komt neer op ca 20 aanvragen per sportbond. Met 48 goedgekeurde aanvragen hebben we als middelgrote sportbond samen 48.000 euro extra binnengehaald voor de tafeltennissport!

Andere regelingen
Op dit moment zijn er nog beperkt (openstaande) regelingen (bekend) waarvan clubs direct kunnen profiteren. Het Stimuleringsbudget Inclusief sporten en bewegen is voor 2022 gesloten.

Het huidige Sportakkoord biedt nog wel mogelijkheden. Tot de herfstvakantie kun je workshops Tafeltennistrainer 1 en Table Stars Challenge aanvragen. Over het Sportakkoord 2023 is nog niets bekend, maar er komt zeker een vervolg dat gericht is op een toekomstbestendige sportvereniging. Vanuit ons beleid op Verenigingsontwikkeling gaan we hierop inspringen om onze verenigingen te helpen.

Digitale verenigingsbijeenkomsten 19-22 september
Wil je meer weten over de NTTB voor je club kan betekenen, meld je dan aan voor één of meerdere workshops die binnenkort worden gehouden (waaronder Subsidies voor verenigingen).