Activiteitenplan 2021 in Noord gericht op werving 250 nieuwe jeugdleden

De algemene ledenvergadering van de afdeling Noord is woensdagavond positief verlopen. Een hoge opkomst bevestigde dat veel verenigingen enorm betrokken zijn bij het wel en wee van de tafeltennissport in het noorden van het land.

ALV Noord

Besluit competitieopzet uitgesteld
Het besluit om met ingang van het najaarscompetitie zeven sets te gaan spelen werd door het bestuur ingetrokken. De ledenvergadering ging wel akkoord met het voorstel om op de ledenvergadering van 13 mei aanstaande hoe dan ook een besluit te nemen over genoemde voorstel. Een aantal bestuurders waren door de vakantieperiode onvoldoende in de gelegenheid hun leden te betrekken. Om een zorgvuldig proces te volgen in aanloop naar het besluit is voor uitstel gekozen. De andere voorstellen werden goedgekeurd.

Werving jeugdleden
Peter Hanning, hoofdbestuurslid en als vooruitgeschoven pion nauw betrokken bij de tijdelijke aansturing van de afdeling Noord, kijkt tevreden terug. ‘Jazeker. Een goede opkomst, een positief besluit om indien mogelijk dit jaar meer geld in te kunnen zetten voor ledenwerving en het activiteitenplan 2021 staat in het teken van de aanwas van 250 nieuwe jeugdleden. Het onderstreept de ambitie bij een grote groep enthousiaste tafeltennissers’, aldus de Groninger.

Het voorstel om de competitiewedstrijden terug te brengen naar zeven sets werd ingetrokken. Hanning: ‘Dat klopt en dat is ook helemaal niet erg. Het is juist goed om als clubbestuurder een weloverwogen besluit te nemen. Dat juich ik van harte toe. In de vergadering heb ik ook opgeroepen om dit voorstel als bestuurder te benaderen. Uiteraard is de mening van de huidige spelers belangrijk. Daarnaast heb ik aangegeven dat je moet kijken naar de toekomst. Hoe aantrekkelijk willen we zijn voor potentiële leden? Zetten we de huidige trend door, dan ben ik heel bang dat bepaalde competities afbrokkelen. Waarom zijn leden bij jouw club afgehaakt? Wat is jouw visie? De clubbestuurders mogen mei aangeven wat ze willen.’

Blij
Er werd onder meer met een kort filmpje teruggeblikt op 2019. ‘Wat een enthousiasme. Daar word ik blij van. Een compliment voor clubs, kader- en commissieleden van de afdeling, NTTB-medewerkers, afdelingsondersteuner Matthias, deelnemers en vele anderen. Er gebeuren echt een hoop goede dingen, kijk alleen maar naar het Table Stars Promotieteam Noord. Of de ontwikkelingen van paratafeltennis in Dedemsvaart. Het is ook mooi te melden dat een kandidaat-voorzitter zich heeft gemeld in de persoon van Hans Frikken. We kunnen weer stapjes zetten op weg naar een nieuw afdelingsbestuur. En dat verdient Noord ook!’, besluit Hanning.