Tijdens de afgelopen bondsraden is veel gesproken over de organisatie-ontwikkeling van de NTTB. En ook in de aanstaande regiobijeenkomsten komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde. Alle documenten die in de Bondsraad zijn besproken zijn openbaar, maar soms lastig te vinden, ‘verstopt’ tussen andere bondsraadstukken.

Daarom is nu een speciale pagina gemaakt waar alles te vinden is. Ook de presentaties op de regiobijeenkomsten en de stukken voor de volgende bondsraden over dit onderwerp, zullen we hier toevoegen.