De eerder aangekondigde ALV in de afdeling Noord staat op het programma voor woensdag 26 februari. Vrijdag 14 februari zijn de stukken naar de verenigingen verzonden. 

Er is volop activiteit in Noord en dat wordt benadrukt door Peter Hanning, die namens het Hoofdbestuur de aansturing van de afdeling verzorgd. ‘Zeker, er gebeuren een heleboel goede dingen. Double Match, Tablestars Promotieteam, brainstormsessies zijn mooie voorbeelden. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Die zijn bekend: geen bestuur, moeite om volwaardige competities samen te stellen en kleine clubs hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Daar moeten we wat mee. Gelukkig zijn er ook genoeg ideeën!’

Inzet op werving jeugd
Die ingrediënten hebben geleid tot een paar voorstellen: a) aanpassing huidig activiteitenplan waardoor we meer kunnen doen aan ledenwerving; b) voorstel om in 2021  voornamelijk in te zetten op ledenwerving: 250 nieuwe jeugdleden; en c) om de competitieopzet bij de senioren te wijzigen. Teams van drie personen behouden en invoering van het oude eredivisiesysteem: zes enkels en een dubbel. ‘Dat zijn inderdaad ambitieuze voorstellen. Door in te stemmen met het voorstel om op ledenwinst in te zetten laten clubs zien dat ze strijdbaar zijn. Ze zullen dan ook aan de bak moeten: bond, ondersteuners, Tablestars Promotieteam en clubs’, vervolgt Hanning.

Eigentijdse competitie
De jeugdcompetitie wordt na de zomer noodgedwongen anders georganiseerd door de competitiecommissie. Die wijziging krijgt steun vanuit het bestuur. Hanning: ‘Zeker, omdat de succesformule van de starterscompetitie wordt ingezet. Het is eigentijds en zorgt ervoor dat er veel jeugd is in de speellocatie. Waarom een voorstel voor aanpassing van de senioren? Die opzet voldoet niet meer aan deze tijd. Te lange speelavonden. Wat zou je doen als je nu een nieuwe competitie gaat opzetten voor potentiele competitiespelers? Hoe maak je die aantrekkelijk voor een brede groep in alle regio’s. Hoe krijgen we weer meer spelers achter de tafel? In Noord is veelvuldig gesproken over doorvoeren van een wijziging. Een voorstel dat in stemming werd gebracht is jaren geleden. Ik kijk uit naar de ALV, jazeker. Het is tijd om een keuzes te maken, de clubbestuurders zijn aan zet om hun verantwoordelijkheid te pakken!’

Hier vind je de stukken van de ALV.