Onder het mom “Beweeg het door!” vindt aanstaande woensdag, 28 augustus, de 3e inspiratie- en brainstormsessie plaats voor de voorzitters van de afdeling Noord.

Tijdens deze sessies worden kennis en kunde gedeeld, vragen gesteld en ideeën geopperd om verenigingen en de tafeltennissport in beweging te houden. Verenigingen die mee hebben gedaan zien dat er van elkaar geleerd kan worden. Zij realiseren zich ook dat kennisdeling daadwerkelijk bijdraagt aan het versterken van de eigen vereniging.

Kennis en kennisdeling in de sport zijn hot items. In de literatuur is veel bekend over kennis en kennisuitwisseling binnen organisaties. Specifiek gericht op kennis binnen sportorganisaties is er minder bekend. Een onderscheid tussen profit- en non-profit wordt tot op zeker hoogte gemaakt. Het zijn verschillende factoren die bepalen welke waarde kennis wordt toegekend binnen een organisatie / vereniging en welke middelen er zijn om die kennis effectief te gebruiken. Kennisdeling wordt gepresenteerd als een positief gegeven wat iedere organisatie / vereniging zou moeten doen.

Het samen organiseren van kennisdeling is eigenlijk al zo oud als de mens zelf. Samen rond een kampvuur zitten en de dag doorspreken of verhalen vertellen. Maar ook bijvoorbeeld ervaren en minder ervaren mensen samen een taak laten uitvoeren.  Tegenwoordig zijn er ontelbare manieren en vaak speelt technologie daarbij een rol. In elke interactie wordt eigenlijk kennis gedeeld: in trainingen, door het lezen van informatie, tijdens competitiewedstrijden, gesprekken “aan de bar”. Vaak is kennisdeling ongeorganiseerd, zoals dat ene gesprekje aan de bar of tijdens een toernooi. Soms is kennisdeling georganiseerd in trainingen, intervisies, ledenvergaderingen of andere leerbijeenkomsten, zoals deze.

Waar het om gaat is dat kennisdeling een integraal onderdeel gaat uitmaken van de afdeling Noord. En dat lukt het beste als iedereen zich bewust is wat het belang of (zijn) voordeel is. Zowel persoonlijk als in relatie tot de vereniging- en teamdoelen.

Het delen van kennis is niet altijd vanzelfsprekend. Niet iedereen is van nature gemotiveerd om daar energie in te steken. Soms willen mensen kennis niet delen, soms kunnen ze het niet goed genoeg en vaak wordt er niet de tijd voor genomen. Het sociale speelveld speelt ook een belangrijke rol.

Kennisdeling stimuleren is zorgen dat mensen gemotiveerd raken en zich open stellen. Het effect van kennisdeling is dat je iets leert. En iets leren betekent vaak op een of ander vlak een grote of kleine verandering. Een verandering van denken, beleven en doen. Dus wil je iets leren, wil je je eigen kennis delen? Als je wat wilt, dan is het gewoon een kwestie van doen.

Locatie: (gebouw naast) Rodenburghal aan de Rodenburg 2 in Leek.

Aanvang: 19.30 uur