Zaterdag 2 juli is in Nieuwegein de Bondsraadvergadering gehouden. De ‘zomereditie’ van de Bondsraad staat altijd in het teken van het vaststellen van de diverse (jaar-) verslagen van de NTTB en de landelijke commissies en de jaarrekening.

Alle verslagen (hier te vinden in het Vergaderboek of als aparte bijlagen) werden goedgekeurd. Daarna werden zowel de functiezetelhouders van de Bondsraad unaniem herbenoemd door de Bondsraadleden uit de Afdelingen en vonden er diverse herbenoemingen plaats in de landelijke commissies.

Organisatie-ontwikkeling
Een eerste concept van het verrichtingsplan van de organisatie-ontwikkeling, Van inrichten naar verrichten, is uitgedeeld aan de Bondsraadleden en is vanaf nu voor alle leden in te zien. Alle informatie over de organisatie-ontwikkeling vind je op deze pagina. In het najaar volg eerst nog een Informele Bondsraad over dit onderwerp, met besluitvorming op de Bondsraad van eind november.

De indeling van de Kieskringen, zoals begin april gepubliceerd zijn geüpdatet met enkele administratieve wijzigingen. Kieskringen update juli 2022.

Bestuurders in het zonnetje

Wim van der Burgt is na twee termijnen afgetreden als Hoofdbestuurslid Wedstrijdsport, een functie die hij vanaf 2016 actief vervulde. Ook bij de verenigingen TTV Attaque (1985-1989) en TTV Cevelum (1989 tot heden) was hij zeer actief in diverse functies, waaronder als trainer/coach. Sinds 1995 vervulde hij ook diverse (bestuur-)functies binnen de afdeling Gelre.

Wim is van nature een bescheiden mens die vanuit zijn expertise altijd bereid is een positieve bijdrage te leveren en heeft dat ook altijd gedaan. Een onderscheiding wilde Wim absoluut niet, maar uit handen van de voorzitter Jan Simons ontving hij een mooie fotocollage als herinnering.

 

 

Frank Lequin heeft voor zijn inzet en grote verdiensten voor de tafeltennissport in Nederland het Bondsonderscheidingsteken ontvangen. Frank was van november 2011 tot en met november 2020 Bondsraadlid namens de afdeling West. Zijn zeer actieve en positief-kritisch houding hebben wij altijd enorm gewaardeerd.