Verenigingen met een eigen accommodatie of kantine in eigen beheer, die muziek ten gehore brengen of televisieprogramma’s en/of films vertonen, hebben te maken met wet- en regelgeving. Bij wet worden namelijk de rechten van artiesten en producenten beschermd. Dat betekent dat voor het ten gehore brengen van muziek en het vertonen van televisieprogramma’s en films een afdracht betaald moet worden.

Draai je als vereniging bijvoorbeeld muziek in de kantine of speelzaal, dan ben je een afdracht verschuldigd aan de auteurs van muziek (Buma/Stemra) en aan de artiesten en producenten van muziek (Sena). Worden er bij de vereniging tv-programma’s uitgezonden of films (DVD etc.) vertoond, dan is de vereniging een afdracht verschuldigd aan Videma. Deze partij behartigt, op grond van de Auteurswet, de belangen van rechthebbenden van tv-programma’s.

De NTTB heeft een collectieve regeling met zowel Buma/Stemra, Sena als Videma waarmee een korting kan worden verkregen op de jaarlijks te betalen afdracht. Deze week hebben wij aan alle secretarissen van de bij ons aangesloten verenigingen een e-mail gestuurd met informatie over deze collectieve regelingen. Het is voor de vereniging belangrijk om na te gaan of voldaan wordt aan de wettelijke regelgeving.

Tarieven 2023 Buma/Stemra en Sena
Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde Consumenten Prijs Indexcijfer (alle huishoudens, afgeleid, juni). Voor de indexering van 2022 naar 2023 komt het dit keer uit op 9,9%. 

Raap toeslag 2023 Sena
Als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en de daaropvolgende wetswijziging per 1 januari 2021 is er een nieuwe situatie ontstaan die gevolgen heeft voor de hoogte van de factuur. Sena heeft met de Commissie Auteursrechten (de “CAR”) van VNO-NCW en MKB-Nederland overeenstemming bereikt over de hoogte van de toeslag voor muziekgebruikers voor 2023. Op de geldende Sena tarieven over 2023 is een toeslag van 26,6% van toepassing.

Het tarief voor Buma/Stemra wordt gebaseerd op het aantal vierkante meters waar de muziek ten gehore wordt gebracht. Het tarief voor Sena bedroeg in 2022 € 167,74 (inclusief Raap toeslag). 

Tarieven 2023 Videma
Het tarief voor Videma bedraagt in 2023 € 181,50. 

Maakt u al gebruik van deze collectieve regelingen?
Dan hoeft u niets te doen en ontvangt u begin 2023 een factuur voor de nieuwe afdracht. 

Aanmelden collectieve regeling
Indien u zich voor 2023 wenst aan te melden, stuur dan uiterlijk vóór 4 december 2022 een e-mail naar boer@tafeltennis.nl met daarin aangegeven voor welke collectieve regeling u de vereniging wenst aan te melden.

Wenst u uw vereniging af te melden bij Buma/Stemra, Sena of Videma?
Dat kan alleen als u geen muziek meer ten gehore brengt of geen televisieprogramma’s of films vertoont. Doet u dat wel en u bent niet aangesloten bij de betreffende instanties, dan loopt u het risico op een boete bij controle. Afmelden kan door uiterlijk vóór 4 december 2022 een e-mail te sturen naar boer@tafeltennis.nl met daarin aangegeven voor welke collectieve regeling u de vereniging wenst af te melden.