De Commissie Onderscheidingen (CO) is officieel per 1 januari 2021 begonnen. Deze onafhankelijke commissie is tot stand gekomen om benoemingen binnen de landelijke organisatie en binnen de afdelingen gelijkwaardig te kunnen behandelen. Voor die tijd werden onderscheidingen toegekend door de afdelingen via de Algemene Ledenvergadering (ALV) en landelijk via het Hoofdbestuur en de Bondsraad.

Wie is de Commissie en wat doet zij?
De Commissie bestaat momenteel uit vijf leden: Joop van Raaij (voorzitter), Charlotte Appels (secretaris), Emie Dekker, Jolanda Paardekam en Thijs van Veen. Thijs geeft opvolging aan het commissielid Ina Wiekart, die eerder dit jaar is overleden. De commissieleden zijn door de Bondsraad benoemd en de samenstelling is zodanig dat alle werkvelden c.q. categorieën (topsport, breedtesport, bestuurlijke zaken) binnen de NTTB zijn bezet. In het kader van transparantie is er een lijst met criteria opgesteld waar kandidaten aan moeten voldoen. Aan de hand van deze lijst beoordeelt de Commissie een aanvraag en zal daaropvolgend de benoeming verder in behandeling nemen.

Veranderingen
Tijdens de Bondsraad van 26 november 2022 zal besloten worden of het nieuwe Organisatie- en bestuursmodel per januari 2023 ingevoerd gaat worden. Naar aanleiding van dit besluit wil de Commissie Onderscheidingen voorkomen dat er vrijwilligers, die zich verdienstelijk hebben gemaakt, buiten de boot gaan vallen met het verdwijnen van de afdelingen. Om die reden kan men in heel 2023 nog een aanvraag indienen voor de benoeming van ‘Lid van Verdienste van de Afdeling’ en ‘Erelid van de Afdeling’. Voor leden die zich binnen de nieuwe NTTB-structuur, op regionaal niveau, verdienstelijk maken zullen nieuwe toevoegingen aan ‘Erelid’ en ‘Lid van Verdienste’ ontwikkeld worden (omdat de huidige toevoeging ‘van de Afdeling’ dan niet meer van toepassing is).

De NTTB kent ook het Bondsonderscheidingsteken. Dit is geen onderscheiding waarbij allerlei afwegingen gemaakt moeten worden, maar het is een blijk van grote waardering voor bijvoorbeeld de vele jaren dat men een bepaalde functie binnen de NTTB uitgeoefend heeft. Na 2022 wordt het Bondsonderscheidingsteken vervangen door Bondsmedailles.

Meer uitleg over de onderscheidingen lees je hier.

Benoemingen
Sinds de Commissie actief is hebben er al verschillende benoemingen plaatsgevonden. In 2021 zijn twee aanvragen gehonoreerd; een Erelid en Lid van Verdienste. Dit jaar heeft de Commissie Onderscheidingen zeven aanvragen ontvangen. Onlangs werd tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle nog een lid benoemd. Op zondagochtend 23 oktober werd Michel Ebben, tijdens de scheidsrechters meeting, gehuldigd als Lid van Verdienste van de afdeling Gelre voor onder andere zijn inzet de afgelopen jaren.

Michel Ebben krijgt de bloemen uitgereikt van Wim van der Burgt, onder toeziend oog van Joop van Raaij en Jan Simons (rechts).

Wil je ook iemand voordragen? Dat kan worden gedaan door een NTTB-lid (hoofdaanvrager) waarbij de voordracht ondersteund wordt door tenminste drie mede-aanvragers. Het aanvraagformulier is hier te downloaden.