Boetes regio Friesland

Najaarscompetitie 2021

Momenteel geen boetes.

Update: 10 augustus 2021

De opgelegde boetes en maatregelen worden per e-mail ter kennis van de betrokken lid-verenigingen gebracht. Dit gebeurt binnen 21 dagen nadat de overtreding is gepleegd, tenzij de overtreding niet binnen deze 21 dagen kan worden geconstateerd. Tevens worden de aard van de overtreding, het boetenummer, de hoogte van de geldboetes, de termijnen van betaling en de eventueel genomen maatregelen vermeld.

Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat deze ter kennis van de lid-vereniging zijn gebracht beroep mogelijk bij het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur kan opgelegde boetes of genomen maatregelen wijzigen of ongedaan maken.

De opgelegde boetes worden na de competitie door het afdelingsbestuur in rekening gebracht en dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

Eric. J. Kaptein
RCL NTTB Noord – Friesland.