Stijging cijfers
Sinds een week nemen de besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen weer toe. Het is nog geen alarmerende ontwikkeling, maar het baart wel enige zorgen. Het blijft dan ook van groot belang overal in de samenleving de basismaatregelen goed na te leven (was vaak en goed uw handen, blijf bij klachten thuis, zorg voor voldoende frisse lucht, check op coronatoegangsbewijs etc.). Dat geldt dus ook op en rond de sportaccomodaties. De toolkit coronamaatregelen kan een sportclub hierbij helpen. Help mee, zodat we gezond en veilig kunnen blijven sporten en bewegen.

 

Meer aandacht voor goed ventileren
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.