De competitie van de afdeling Noord gaat van start. Eindelijk! Voor mijn gevoel alweer heel lang geleden dat teams van verschillende verenigingen achter de tafel stonden om te strijden voor de punten en te genieten van alle facetten die onze sport voor hen zo bijzonder maken. Toch is het nog maar enkele maanden geleden dat Nederland op slot zat, ziekenhuispersoneel een ongekende wereldprestatie leverde en dat we keer op keer werden geconfronteerd met maatregelen om het Coronavirus met elkaar te bestrijden. Kortom: we leven in een bijzondere periode.

Als we kijken naar de sportwereld werden – stap voor stap – veel gestelde vragen beantwoord door de overheid, onze sportkoepel NOC*NSF en de Tafeltennisbond met besluiten, adviezen en protocollen. Onze competitiecommissie heeft de ontwikkelingen goed gevolgd en daarop tijdig geanticipeerd. De uiterste inschrijfdatum werd naar achteren geschoven om daarmee verenigingen in de gelegenheid gesteld om samen met hun leden te besluiten om teams als dan niet in te schrijven voor de najaarscompetitie. Naar verwachting was het aantal teams dat werd ingeschreven lager. Ik  heb natuurlijk alle begrip voor personen die het simpelweg niet zien zitten om in de huidige situatie te gaan sporten. We hopen op betere tijden, zodat iedereen weer kan sporten!

Na de inschrijfdatum, enkele weken voorafgaand aan de start van de competitie, is door de leden van de Competitiecommissie hard gewerkt om de competitie in elkaar te zetten. Die klus werd, zoals we dat al jaren gewend zijn, prima geklaard. Een aantal verenigingen heeft na de nieuwe indeling alsnog teams teruggetrokken uit de competitie. Daarvoor heb ik minder begrip, omdat de Competitiecommissie noodgedwongen opnieuw de competitie moest indelen én verenigingen hun acties om te communiceren met hun leden over het speelschema moesten uitstellen.

Op initiatief van de Competitiecommissie is aan de lid-verenigingen voorgesteld om het dubbelspel voorlopig te schrappen. Een ruime meerderheid van de ALV stemde in met het voorstel. Op dezelfde avond heeft de Competitiecommissie een nieuwe competitie in elkaar gezet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering heb ik Aico Beugelink (RCL Drenthe) daarvoor al een groot compliment gemaakt en die herhaal ik hier. Enkele dagen na de bekendmaking van de 2e versie van de competitie-indeling zijn er opnieuw teams teruggetrokken. Dat is iets wat ik niet kan begrijpen. Tijdige planning? Solidariteit? Verantwoordelijkheid nemen? Dat heb ik gemist. De competitie moest wederom opnieuw ingedeeld worden én clubs konden nog later hun competitiespelers informeren. Ik zal de betreffende verenigingen binnenkort vragen wat de beweegredenen waren zodat we ervan kunnen leren, want dit mag niet nog een keer gebeuren.

De competitie gaat dus van start. Ik vertrouw op een goed verloop van de competitie, die hoe dan ook anders zal zijn dan voorgaande edities. Mark Rutte zei het onlangs in een persconferentie: laten we vooral kijken naar de dingen die wél kunnen, uiteraard met inachtneming van de maatregelen die in de verschillende protocollen zijn vastgelegd. Als iedereen die nakomt, als iedereen begrip toont voor de lastige situaties en keuzes waarvoor clubbestuurders staan, én iedereen zijn of haar gezond verstand gebruikt, dan kunnen we genieten. Ik wens iedereen heel veel plezier, maak er iets moois van!

Met vriendelijke groet,

Peter Hanning
Bestuur NTTB Noord