In april is een enquête uitgezet onder verenigingsbestuurders over de invulling van de toekomstige rol van ‘Accountmanager Verenigingen’. Deze is straks DE schakel tussen de vereniging en de bondsorganisatie en vormt een zichtbare verandering voor verenigingen als het gaat om de gevolgen van de organisatie-ontwikkeling. Daarom is het van belang dat de mening van verenigingsbestuurders meeweegt in het functieprofiel van deze toekomstige medewerkers.

133 verenigingsbestuurders vulden het onderzoek in.

Conclusies uit het onderzoek

 • Voorkeur naam: Verenigingscoördinator
 • Zowel overdag als in de avond en het weekend beschikbaar
 • Zowel fysiek als digitaal
 • Voorkeur voor inzetten ‘meer uren per persoon’, boven ‘meer personen’
 • Voorkeur voor flexibele inzet naar behoefte kennis en ervaring, boven vaste werkgebieden
 • Een ‘verbinder’ zijn is belangrijker dan het hebben van bestuurlijke ervaring
 • Iemand met de juiste ervaring & kwaliteiten belangrijker dan ‘uit de tafeltennissport’
 • Iemand die voldoet aan de functie-eisen en competenties belangrijker dan ‘uit de regio’
 • Proactief en servicegericht belangrijker dan ‘professioneel handelen’
 • Behoefte aan ondersteuning bij het coördineren van activiteiten en projecten in de eigen regio

Vervolg

 • Bij het opstellen van de vacaturetekst* en de selectie van kandidaten houden we rekening met de voorkeuren van de verenigingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen
 • De uitkomsten en de discussie uit de eerdere (informele) bondsraden nemen we eveneens mee bij het opstellen van de functiebeschrijving
 • Voor het opstellen van dit (en andere) functieprofiel (-en) in de ‘nieuwe’ organisatie is inmiddels de samenwerking met een HR-bedrijf gestart

* De vacatures gelden pas vanaf 1 januari 2023, als de Bondsraad in november instemt met het Verrichtingsplan

In de bijlage de gedetailleerde beantwoording van de vragen.