Werk je met gezinnen die leven in armoede? Dan zijn er veel financiële regelingen voor sport en bewegen beschikbaar. In dit artikel nemen we je mee in het aanbod voor kinderen van 4 tot 18 jaar en hun ouders. Het doel: de belemmeringen wegnemen en de randvoorwaarden regelen, zodat zij kunnen meedoen aan sport en bewegen.

Bewegen is belangrijk en gezond voor opgroeiende kinderen. Ze worden er fit van en ontwikkelen hun motoriek. Bewegen heeft ook allerlei positieve effecten op sociaal en emotioneel gebied. Veel gemeenten zetten sport en bewegen daarom in binnen hun armoede- en jeugdbeleid.

Feiten en cijfers: kinderen, armoede en sport

Ondanks alle aandacht en hulp voor gezinnen met een laag inkomen, zijn de verschillen in Nederland nog steeds groot. Dat geldt ook op het gebied van sport en bewegen:

 • Eén op de twaalf kinderen (0-17 jaar) leeft in een huishouden met onvoldoende geld voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport en cultuur.
 • Zij sporten wekelijks minder en zijn minder vaak lid van sportverenigingen dan kinderen uit meer welvarende gezinnen.

Welke regelingen voor sportdeelname zijn er?

Ondanks alle bestaande programma’s en beleid, is er meer nodig om deze kinderen te laten meedoen met sport en bewegen. Dat vraagt een gemeentelijke inspanning op verschillende terreinen. Zoals goede en toegankelijke financiële regelingen en het verbeteren van de fysieke omgeving (denk aan Cruyff Courts en Playgrounds) met inzet van de buurtsportcoach voor het faciliteren van passend aanbod.

Armoede is nadrukkelijk een integraal probleem. Kunnen meedoen aan sport en bewegen vraagt om een brede blik op de belemmeringen en een brede kennis van oplossingen en regelingen vanuit verschillende levensdomeinen. Die kennis helpt je als professional om de juiste ondersteuning te bieden, vanuit het perspectief van het kind en gezin. Hieronder vind je een overzicht van de regelingen die je kunt inzetten voor de kinderen met wie je werkt. Zorg ook dat jouw collega’s, sport- en beweegaanbieders en partners bekend zijn met deze regelingen.

Landelijke, financiële regelingen:

 • Veel gemeenten hebben speciale kindpakketten. Verderop in dit artikel bij lokale regelingen vind je tips om het kindpakket in jouw gemeente te vinden.
  • Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen veel kinderen lid worden van een sportvereniging. De contributie voor de kinderen en de benodigde sportkleding of -materialen worden betaald.
  • Leergeld Nederland wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan bijvoorbeeld muziekles, tekenles, een schoolreisje en sport. Daarom betalen zij voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond bijstandsniveau de contributie aan sportverenigingen en zorgt de stichting voor de benodigde sportkleding en -materialen.
  • Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen met bijvoorbeeld een dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, of leuk zomers speelgoed.
  • Stichting Jarige Job geeft kinderen een verjaardagsbox met alles wat nodig is om een verjaardagsfeestje te kunnen geven, thuis en op school.Sinds kort is het aanvragen van financiering voor sportlidmaatschappen makkelijker door een nieuw samenwerkingsverband: Sam& voor alle kinderen (met daarin Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job). Via de website van Sam& kun je alle gegevens invullen en aangeven wat je wilt aanvragen.

Rol van de ouders

Ouders zijn een belangrijk rolmodel. In het algemeen geven zij sport- en beweeggewoonten door aan hun kinderen. Van de volwassenen met een lage sociaal-economische status sport 21% wekelijks. Een kwart van hen heeft nog nooit gesport en is dus ook niet bekend met sportcultuur. In een gesprek kun je samen met ouders en kinderen kijken waar ze op dit moment behoefte aan hebben. Willen ze eerst wat meer uitleg over de sportcultuur? Willen ze een aanvraag doen voor lidmaatschap van hun kind? Of liever een bijdrage voor een fiets of sportkleding?

Flexibel sportaanbod

Het sportaanbod kan een drempel zijn voor kinderen uit lage inkomensgezinnen of met een andere culturele achtergrond. Met name jongeren (12+) herkennen zich niet altijd in het traditionele aanbod van sportverenigingen. Zij willen meer flexibiliteit in bijvoorbeeld trainingsmomenten of een combinatie van meerdere sporten in een lidmaatschap. Onderzoek wat kinderen zelf willen en sluit aan bij hun leefwereld.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie en de links naar alle regelingen.