De Tafeltennisbond heeft eind 2019 een toewijzing gekregen uit het Innovatiefonds van NOC*NSF voor de ontwikkeling van Schuiftafeltennis. In 2018 ontving de bond een eerdere subsidie van het fonds voor de ontwikkeling van PingPongbaas en Kantinebaas.

Schuiftafeltennis is het afgelopen jaar op enkele toernooien als pilot geïntroduceerd als een nieuwe variant van Paratafeltennis. Voor spelers met een relatief zware beperking, waarvoor het reguliere tafeltennis een te grote uitdaging is, vormt deze spel/beweegvorm een oplossing om toch tafeltennis te spelen. Met de subsidie vanuit het Innovatiefonds kunnen we de spelvorm echt gaan ontwikkelen en bovendien verbreden we de doelgroep.

Een schuiftafeltennistafel bij één van de pilots


Beweegarmoede

Bij diverse groepen in de samenleving is sprake van beweegarmoede. Kinderen bewegen steeds minder. Een grotere groep ouderen wil graag bewegen, maar is door fysieke en lichamelijke beperkingen niet goed in staat om dit te kunnen in regulier sportaanbod. En mensen met een (zware) beperking hebben sowieso moeite om in beweging te blijven. Bestaande beweegvormen en sporten sluiten niet voldoende aan bij de mogelijkheden van deze doelgroepen.

Als we kijken naar onze eigen sport, tafeltennis, is het voor jonge kinderen te moeilijk in de aanvangsfase: de oog/hand-coördinatie is onvoldoende ontwikkeld en de tafeltennissport is bovendien erg complex om op deze jonge leeftijd aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat een kind motorisch pas vanaf een jaar of 9 in staat is om achter een tafel een bal uit de lucht te raken en terug te slaan. Met schuiftafeltennis richten we ons op kinderen vanaf een leeftijd van 4 jaar. Zie het als de voorloper op het Table Stars programma. Dit biedt kansen voor zowel verenigingen als het onderwijs.

Ook op latere leeftijd in zorginstellingen willen ouderen graag in beweging komen via tafeltennis, maar is de doelgroep  door beperkingen niet in staat om op een reguliere wijze meedoen met het spelletje tafeltennis. Daarbij speelt ook een rol dat de doelgroep niet of weinig ervaring heeft met tafeltennis. En tenslotte is het voor mensen met een (zware) beperking te moeilijk of zelfs onmogelijk.

Schuiftafeltennis.
Met de introductie van deze nieuwe spelvorm voor verschillende doelgroepen, geven we verder vorm aan de missie van de Tafeltennisbond. Tafeltennis is gepositioneerd als een sport voor iedereen, tafeltennissers en pingpongers. We versterken we het beeld van tafeltennis als een vitale, innovatieve en toegankelijke sport. Een afgeleide spelvorm van de tafeltennissport die op verschillende wijze en naar eigen inzichten wordt toegepast. Met name in de gezondheidszorg, ouderenzorg en als ‘fun’ element binnen het jeugdprogramma waarbij het breed-motorisch ontwikkelen centraal komt te staan.

Innovatief?
Bij innovatie wordt vaak gedacht aan techniek, gadgets of apps, maar innovatie kan ook het innoveren van sportaanbod zijn. Het aanbod is nieuw voor Nederland en de sportsector; er wordt nieuw (gestandaardiseerd) materiaal ontwikkeld; voor de sportbonden is sprake van een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze; en er wordt samengewerkt met partijen zowel binnen de sport (MJ Tafeltennis en Heemskerk) als buiten de sport, zoals het Nationaal Ouderenfonds. Daarbij ondersteunen ook het Johan Cruyff Foundation en de Dirk Kuyt Foundation de ontwikkeling en implementatie.

Fasering
Het project is veelomvattend en daarom is gekozen te starten met de doelgroep ouderen, waarin in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds stappen zijn gezet. We gaan onderzoek doen naar de behoeften van de doelgroep en in gesprek met zorginstellingen. In de Parasport is voorgaande jaren al een impuls gegeven met steun van diverse fondsen en is schuiftafeltennis al in ontwikkeling. Met de ontwikkeling van het jeugdconcept gaan we in het seizoen 2020-2021 actief van start.

De volledige aanvraag en projectinformatie vind je hier. Vragen? Neem contact op met Marthijn van der Wal.