Aan de besturen en leden van de Nederlandse Tafeltennisbond

In vervolg op onze berichtgeving van 2 april jl. informeren wij u graag over de nieuw ontstane situatie.
Laten wij vooropstellen dat wij ons als Hoofdbestuur nog steeds volledig realiseren dat u als afdeling, vereniging en niet in de laatste plaats als lid behoorlijk wordt getroffen door de maatregelen van het kabinet. Echter, ze zijn onvermijdelijk en moeten ervoor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen met onze mooie sport.

Voor de volledige inhoud verwijzen wij naar de bijlage.

Brief aan verenigingen n.a.v. de persconferentie van dinsdag 21 april 2020