Onder het mom “Beweeg het door!” vindt maandag, 2 december, de 4e inspiratie- en brainstormsessie plaats voor bestuursleden van verenigingen uit de afdeling Noord.

Tijdens deze sessies worden kennis en kunde gedeeld, vragen gesteld en ideeën geopperd om verenigingen en de tafeltennissport in beweging te houden. Verenigingen die mee hebben gedaan zien dat er van elkaar geleerd kan worden. Zij realiseren zich ook dat kennisdeling daadwerkelijk bijdraagt aan het versterken van de eigen vereniging.

De 7 voordelen van kennis delen

Het delen van kennis is een sterke succesfactor voor verenigingen. Enerzijds omdat het mogelijk is, anderzijds omdat het noodzakelijk is.
Wat zijn dan die voordelen van kennis delen voor een vereniging?

Kennis delen:

  1. versnelt responstijd
  2. vergroot efficiëntie
  3. vergroot het vermogen om te innoveren
  4. leidt tot betere beslissingen
  5. behoudt reeds bestaande kennis
  6. vergroot betrokkenheid van vrijwilligers en helpt met het ontwikkelen van een sterkere vrijwilligersbeleid
  7. maakt een ‘pulse check’ van de vereniging mogelijk: wat denken de leden?

Bezitters van (praktische- en theoretische) inzetbare kennis, bevinden zich op alle niveaus en afdelingen binnen de NTTB. Deze zogenaamde kenniswerkers worden vaak niet ondersteund in hun kennisdeling. De oorzaak hiervan is veelal te vinden in de ontbrekende mogelijkheden om kennis te delen in de vorm van beschikbare tijd, ruimte en/of systemen. Tijd is hierbij een belangrijk element, voornamelijk het gebrek aan tijd, waardoor kennisdeling vaak niet als #1 prioriteit wordt gezien. Vele verenigingen worden vandaag de dag in de ban gehouden door andere uitdagingen; zoals vergrijzing van kennis, afname van ledental, de veranderende maatschappij en de daarbij horende toenemende individualisering van de sport in z’n algemeenheid. Deze uitdagingen dwingen echter dezelfde verenigingen om kennis delen op korte termijn op de agenda te plaatsen.

Alle verenigingen, klein en groot, hebben vandaag de dag in grote mate te maken met vergrijzing van hun ledental. Dit heeft tot gevolg dat in de komende 3-5 jaar één derde van de kenniswerkers de vereniging met hun kennis zal verlaten. Wanneer we dan vaststellen dat bij de meeste van deze verenigingen kennis gebrekkig is vastgelegd, zorgt dit voor praktische problemen bij de kennisoverdracht tussen de oude en nieuwe generatie.

We halen meer opbrengst uit beschikbare kennis. De vraag is alleen hoe stellen we die kennis beschikbaar?

Datum:            Maandag 2 december 2019
Locatie:           Clubhuis TTV Buitenpost
Adres:             Marconistraat 1-A in Buitenpost.
Aanvang:        19.30 uur

Een sessie waarbij we zoveel mogelijk kennis met elkaar delen om gerichter met elkaar te kunnen samenwerken en de kennisdoorstroming binnen de afdeling te optimaliseren.

Kennis delen: begin voor het te laat is!