De indeling van de Kieskringen, zoals begin augustus gepubliceerd heeft inmiddels opnieuw enkele wijzigingen ondergaan. Met enige regelmaat zijn er kleine verenigingen die zichzelf definitief opheffen, of andere correcties.

De huidige (voorgestelde) indeling is hier te vinden: Kieskringen update september

Van belang blijft om te vermelden dat dit pas definitief is als de Bondsraad eind november instemt met de derde en laatste fase (Verrichting) van de organisatie-ontwikkeling. En dat de kieskring alleen bedoeld is om de ledenparticipatie (invloed op het beleid) te organiseren en de vertegenwoordiger (bondsraadslid) te kiezen uit de kring van verenigingen, maar geen directe relatie heeft met bijvoorbeeld de competitie-indeling.

Nieuwe Bondsraadsleden

Begin 2023 moeten voor alle kieskringen nieuwe bondsraadsleden worden gekozen. De huidige bondsraad treedt in zijn geheel af, waarbij het wel mogelijk is dat zittende bondsraadsleden zich voor een kieskring kandidaat stellen, als hun maximale termijn nog niet is bereikt. Als vereniging kan je al nadenken wie geschikt zou kunnen zijn om namens jouw kring van verenigingen je belangen te vertegenwoordigen binnen de NTTB.

 

Verrichtingsplan

Het eerste concept van het Verrichtingsplan van de organisatie-ontwikkeling, Van inrichten naar verrichten, is voor alle leden in te zien. Heb je er als lid vragen over, of wil je je mening geven, dan kan dat via email aan het bondsbureau en/of het hoofdbestuur, of je kunt het bondsraadslid uit je Afdeling benaderen. Op deze pagina vind je de Bondsraadleden en hun contactgegevens.

Alle informatie over de organisatie-ontwikkeling vind je op deze pagina. In deze presentatie, gegeven bij de Afdelingsledenvergaderingen, zijn alle veranderingen voor verenigingen en leden nog eens samengevat.

In het najaar volg eerst nog een Informele Bondsraad over dit onderwerp, met besluitvorming op de Bondsraad van eind november.