Op donderdag 14 oktober vond een HB-vergadering plaats, deels online en deels op het Bondsbureau.

De agenda

1. Besluitvormend
A) Notulen HB-vergadering 26 augustus 2021 [aangenomen]
B) Besluitenlijst per 26 augustus 2021 [aangenomen]
C) Vaststellen representatieoverzicht [aangenomen met aanvullingen]

2) Afstemmend / Informerend / voortgang
A) Vanuit de directie
B) Rondje langs de HB-leden
C) Nabespreking Regiobijeenkomsten 
D) Nabespreking Informele Bondsraad 9 oktober 2021
E) Opening bid voor de WK Para 2022 door de ITTF
F) Vooruitblik naar de NK-A 2021 
G) Visie Wedstrijdsport – reacties op speelsysteem landelijk
J) Update Masters
Bijlage 10: Ledenontwikkeling in coronatijdperk

Bovenstaande agendapunten zijn besproken en hebben tot diverse actiepunten geleid. Bij gelegenheid en indien relevant volgt hierover nadere informatie.

De volgende HB-vergadering is op 4 november.

De hoofdbestuursleden zijn allen via email te bereiken. Op het NK tafeltennis van 23&24 oktober zijn de meesten van hen aanwezig.