De sportvereniging is bij uitstek de plek waar iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of seksuele voorkeur, onbezorgd van sport moet kunnen genieten. Intimidatie, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag wil je buiten je vereniging houden. Een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag, kan dan een belangrijk hulpmiddel zijn. Daarom is Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) de campagne ‘Heb jij ‘m al?’ gestart.

Het CVSN, NOC*NSF en campagneboegbeeld Gregory Sedoc roepen sportverenigingen op gebruik te maken van de Regeling Gratis VOG.
Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van vrijwilligers op de vereniging, zoals (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders en verzorgers. Met de campagne wil het Centrum Veilige Sport Nederland verenigingen motiveren en stimuleren om voor hun vrijwilligers een VOG te vragen, zeker van de personen die met jongeren en kwetsbare groepen contact hebben. Is de vereniging aangemeld en toegelaten tot de Regeling Gratis VOG, dan kunnen vrijwilligers hun VOG zonder kosten aanvragen.

Het CVSN streeft ernaar een betrouwbare en plezierige sportomgeving te creëren voor iedereen en is er in dat opzicht voor de gehele sport. “Veilige sport voor iedereen, dat bereiken we alleen samen en als het om de VOG gaat, rekenen we op de verengingen en hun vrijwilligers”, aldus Erik Lenselink, manager Corporate Affairs bij NOC*NSF. “Als zoveel mogelijk vrijwilligers een VOG kunnen tonen, maakt dat elke vereniging én de hele sport betrouwbaarder en plezieriger. Wij steunen deze campagne van CVSN en willen samen met hen en Gregory Sedoc de sportverenigingen en hun vrijwilligers stimuleren om volop gebruik van te maken van deze mogelijkheid.

Als vereniging aan de slag?
Wil je als vereniging direct aan de slag met aanmelding voor de regeling Gratis VOG of zoek je meer informatie over de campagne?
Ga dan naar: www.centrumveiligesport.nl/vog.
Ook is er een handige toolkit voor verenigingen ontwikkeld. Je vindt hier naast de benodigde informatie ook communicatiemiddelen zoals posters en input voor een nieuwsbrief of mail.