Eind maart waren er in Brabant twee succesvolle en waardevolle bijeenkomsten.
In Breda werd de Tafeltennisbegeleider 1 opleiding gegeven en in Oss vond er in de avond een Table Stars workshop plaats.

Table Stars Challenge
Op 29 maart werd er bij tafeltennisvereniging Return Oss, onder leiding van Sven Groot, een Table Stars Challenge workshop georganiseerd.
De workshop vond in de avond plaats met deelnemers uit Oss van de verenigingen OTTC en Return Oss.
De groep werd gecompleteerd met deelnemers van diverse andere verenigingen.

De deelnemers werden tijdens de workshop zichtbaar geïnspireerd en gaven aan dat de vele praktijkvoorbeelden heel waardevol zijn.
Workshopleider Sven Groot voegt toe dat de interactie tussen de deelnemers heel goed was en dat er onderling veel kennis is uitgewisseld om bij beginnerstrainingen toe te passen.

Meer informatie over Table Stars en het onderdeel The Challenge is te lezen op Table Stars – NTTB

Tafeltennisbegeider 1
Tevens vond op 27 maart de Tafeltennisbegeleider 1 opleiding plaats bij TTV Belcrum, onder leiding van Aldert-Jan Bijl (hoofdtrainer Belcrum en bestuurslid VVTT).
De opleiding werd gegeven in twee dagdelen waarbij gezamenlijk werd geluncht.

“De TT1 cursus van gisteren kunnen we geslaagd noemen. Uiteindelijk was er een aantal van 12 deelnemers die allen de bijeenkomst als nuttig en leerzaam hebben ervaren. Ondanks de diversiteit aan ervaring en kennis gaf iedereen aan dat ze er wat aan hebben gehad.
De drie casussen had ik verwerkt in de presentatie en na een stuk informatie gingen de deelnemers in groepjes van drie uiteen om een casus te bespreken. Na het werken in groepjes werden gezamenlijk de bevindingen gedeeld. Tijdens het uiteengaan in groepjes en het nabespreken ontstonden er mooie gesprekken en discussies. Deze waren erg waardevol.”, aldus Aldert-Jan Bijl.

Voor de vernieuwde TT1 opleiding is veel belangstelling.
Deze opleiding bestaat uit 2 dagdelen en is vooral bedoeld voor ouders en begeleiders van onze tafeltennisjeugd.
Heeft jouw club ook belangstelling? Dan kan je contact opnemen met opleidingen@tafeltennis.nl.