Het document “Informatie over NTTB ledenadministratie 2023” is naar alle verenigingen gestuurd. Hierin is onder andere belangrijke informatie te vinden betreffende het op tijd op- en afvoeren van de leden van je vereniging in het NTTB Administratiesysteem (NAS).

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor correcte verenigingsgegevens en voor een correct ledenbestand in NAS. Aan de hand van het ledenbestand wordt de contributiefactuur gemaakt. Tevens is er in het document een overzicht opgenomen met de factuurdata en de contributie voor 2023.

Meld nu gratis nieuwe leden aan
Voor de leden die je dit jaar nog aanmeldt in ons administratiesysteem NAS, betaal je voor dit kwartaal geen contributie. Ze zijn wel in 2022 geregistreerd bij de NTTB en tellen mee in de ledentalrapportages. Alle tafeltennissers binnen je club tellen mee: OldStars, oudere jeugd, recreanten etc. Vragen over deze regeling? Mail naar nas@tafeltennis.nl

Meld deze maand dus nog je nieuwe leden aan en betaal pas vanaf 2023! Hiermee laten we zien hoe groot onze sport werkelijk is!
Let op: de ingangsdatum lidmaatschap graag op 1 december 2022 zetten.

Overigens laat de ledengroei een stijgende lijn zien en hebben we inmiddels weer een groter ledental dan voor corona! Zie https://www.nttb.nl/positieve-ledenontwikkeling/.