De tafeltennisclub in Middelburg is eind maart een PingPong programma gestart voor hele jong jeugd (4 t/m 6 jaar). Het programma bestaat uit totaal zeven lessen en is gericht op kinderen die eigenlijk te jong zijn om al echt te kunnen tafeltennissen. Met de inzet van schuiftafeltennis kan deze leeftijdsgroep toch alvast kennismaken met onze mooie sport.

Aanpak
In de zomer van 2021 heeft TTC Middelburg als één van de pilotclubs in het Schuiftafeltennisproject een tafel (en schuifranden) aangeschaft die geschikt is voor schuiftafeltennis en speciaal voor de kleinere kinderen ook aangepast kan worden in hoogte. De club had de intentie om al eerder te starten met het programma, maar door corona is dit verschoven.
Toen het weer kon heeft de heeft de club, onder leiding van voorzitter Alwin van de Kop, in januari 2022 de stoute schoenen aangetrokken en is het PingPong programma onder de aandacht gebracht middels flyers, social media, nieuwsbrief etc. ‘Al blijkt nu dat de mond-op-mondreclame toch het beste werkt’, geeft Alwin aan. Bij de eerste les waren er vier kinderen, maar bij de volgende les al meer dan tien. Allemaal hele jonge kinderen (3-6 jaar). De jongste is zelfs twee jaar oud! Als de kinderen enthousiast zijn worden vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes als snel nieuwsgierig en die komen dan gezellig mee.


Concept
Het programma bestaat uit zeven lessen van een uur, die eens in de twee à drie weken op een zondag worden gegeven. Voorzitter Alwin van de Kop verzorgt de lessen zelf en wordt daarbij geassisteerd door de oudere jeugdleden en jong volwassenen vanuit de vereniging. ‘De groep begeleiders is niet heel groot, maar qua enthousiasme wel absoluut top!’, zegt Alwin trots. ‘Ook de ouders van de deelnemende kinderen worden goed opgevangen, een punt dat ook erg belangrijk is. In het uurtje hebben we ook nog een korte pauze met siroop en fruit’, vult Alwin aan.
De club werkt voor dit programma met een stempelkaart. Bij iedere training krijgen de kinderen een stempel en bij vijf stempels ontvangen ze een eigen batje en balletje.

Doelstelling
Een duidelijke doelstelling is er nog niet echt, maar deze pilot wordt met zoveel enthousiasme ontvangen dat TTC Middelburg dit programma voorlopig zal blijven aanbieden. Vanwege het grote succes hebben zij inmiddels een tweede schuiftafeltennistafel besteld.

Meer over TTC Middelburg
De verenging telt momenteel 142 leden waarvan 40 jeugdleden. Het eerste team bij de senioren speelde afgelopen seizoen derde divisie en het eerste jeugdteam kwam uit in de landelijk B-klasse. De trainingsgroepen zijn verdeeld in drie klassen: A-selectie, B-selectie en een instroomgroep voor beginnende spelers. Alle groepen trainen gemiddeld twee keer per week. ‘Middelburg heeft een voltallig bestuur en kan ook steunen op vrijwilligers, al heb je er daar altijd liever meer van. Vooral de bardiensten op zaterdagmiddag zijn altijd een uitdaging’, geeft Alwin aan.

Netwerk werving en behoud
Voor de instroom van de jeugd worden op scholen clinics georganiseerd. Ook aan de Koningsspelen doet de vereniging actief mee en worden de schoolklassen in de eigen accommodatie ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente 10 tafels ter beschikking gesteld zodat tijdens de gymlessen op school ook tafeltennistraining gegeven kan worden. In de afgelopen meivakantie kwam er nog een BSO (Buitenschoolse opvang) langs om een balletje te slaan met de kinderen. Alwin legt uit dat het een probleem is om de oudere jeugd (16-18 jaar) te behouden. Deze jongeren gaan over het algemeen studeren en blijven dan niet in Middelburg wonen waardoor ze vertrekken bij de club. Soms worden ze lid bij een andere club waardoor ze in ieder geval behouden blijven voor het tafeltennis.

Succes
Tot slot stelden we aan Alwin de vraag waardoor het PingPong programma volgens hem zo succesvol is. Volgens Alwin zit dat vooral in een goede voorbereiding. ‘Het is belangrijk om oefeningen/spelletjes goed voor te bereiden. Het hoeft niet moeilijk te zijn, maar leuke oefeningen met vooral veel variatie zodat de kinderen de aandacht erbij houden. Door de kinderen te enthousiasmeren leren ze spelenderwijs een goede basis aan en van daaruit kan het hard gaan met tafeltennis’, aldus Alwin van de Kop.

Meer informatie over Schuiftafeltennis vind je op onze speciale pagina: Schuiftafeltennis – NTTB