De Nederlandse Tafeltennisbond heeft protocol voor extreme weersomstandigheden, zoals vandaag met code rood in delen van het land.

In afwijking van artikel 13 en 17 van het Competitiereglement en artikel 21 van het Toernooi- en Wedstrijdreglement is bij een weeralarm (code rood) het volgende van toepassing:
Uitstel van de wedstrijd. Dat kan in de vorm van later spelen op de dag in de verwachting dat code rood vervalt en nog gespeeld kan worden; of niet spelen en uitstel tot een nader bepalen datum.

Alle opties staan in het schema hieronder.

Bij extreem weer (code oranje) zal bij competitiewedstrijden de betrokken competitieleider op verzoek van één van beide teams uitstel verlenen van het spelen van competitiewedstrijden.

Voor toernooien en wedstrijden kan de bondsvertegenwoordiger (BV) van het toernooi bij een weeralarm besluiten het toernooi of de wedstrijd niet door te laten gaan. Maatgevend hiervoor zijn de door het KNMI uitgegeven weeralarmen en weerswaarschuwingen. Onderstaand overzicht geeft aan welke actie in bepaalde situaties kan worden ondernomen.

Code op de plaats van de wedstrijd Code in de woonplaats van de speler(s) Competitiewedstrijd Toernooi / wedstrijd
Rood Rood CL verleent uitstel BV last toernooi af
Rood Oranje CL verleent uitstel BV last toernooi af
Rood Geel of geen CL verleent uitstel BV last toernooi af
Oranje Rood CL verleent uitstel Speler kan zich zonder verdere gevolgen afmelden
Oranje Oranje CL kan op verzoek uitstel verlenen Speler kan zich zonder verdere gevolgen afmelden
Oranje Geel of geen CL kan op verzoek uitstel verlenen Geen reden tot afgelasten
Geel of geen Rood CL kan op verzoek uitstel verlenen Speler kan zich zonder verdere gevolgen afmelden
Geel of geen Oranje Geen reden tot uitstel Geen reden tot afgelasten
Geel of geen Geel of geen Geen reden tot uitstel Geen reden tot afgelasten

Bij competitiewedstrijden waar uitstel verleend wordt, informeert de betrokken competitieleider de betrokken teams voor aanvang van de wedstrijd. Bij competitiewedstrijden waar om uitstel verzocht kan worden, dienen de betrokken verenigingen dit uiterlijk 6 uur voor aanvang van de wedstrijd te vragen.
Bij toernooien dienen afmeldingen ten minste 2 uur voor aanvang van het toernooi bij de toernooileider te worden gemeld.