UPDATE 21 september: vanaf morgen zou de regeling nu echt opengesteld worden. Aanvragen tot en met zondag 11 oktober.


 

UPDATE 17 september | Online Q&A-sessie financiële steunmaatregelen sportverenigingen (TASO en TVS)

Voor de zomer zijn er twee financiële steunmaatregelen aangekondigd, specifiek voor amateursportorganisaties. De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Op de website van DUS-I is de nodige informatie over deze regelingen te vinden.

Het wachten is nog even op de officiële publicatie van beide regelingen in de Staatscourant, maar volgens planning kan er vanaf 15 september via de website van DUS-I een beroep op beide regelingen worden gedaan. De periode dat er een aanvraag kan worden ingediend is echter maar kort. Een aanvraag voor de TASO kan tot en met 4 oktober 2020 worden ingediend, terwijl een subsidie in het kader van de TVS tot en met 15 oktober kan worden aangevraagd.

Op 17 september organiseert NOC*NSF in samenwerking met het ministerie van VWS een  online infosessie waarin beide regelingen worden toegelicht en waar er ruim de gelegenheid zal zijn om hier vragen over te stellen. Naast VWS zullen de VSG en DUS-I aan deze sessie deelnemen.

De sessie staat open voor andere geïnteresseerden. Wil je de sessie bijwonen? Meld je dan aan via mirjam.wessels@nocnsf.nl . Je krijgt dan de uitnodiging voor de bijeenkomst via Microsoft Teams toegezonden.

—————–

UPDATE 8 september 2020:

De mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag is opnieuw uitgesteld, nu naar 15 september (tot en met zondag 4 oktober)

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

 

—————–

In de Staatscourant de “Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19” oftewel de TASO gepubliceerd. De TASO maakt onderdeel uit van het eerder aangekondigde steunpakket voor de sport. Via de TASO wordt in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor één van de generieke steunmaatregelen zoals TOGS, NOW en TOZO.

Verenigingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling ontvangen maximaal € 3500 ter compensatie van vaste kosten in de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020. Tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen sportverenigingen via de website van DUS-I een aanvraag voor de TASO indienen. Op de website van DUS-I zal er binnenkort meer informatie over deze subsidieregeling te vinden zijn, waaronder een Q&A die de regeling zal verduidelijken.

Onderdeel van het steunpakket voor de sport is ook een regeling, ter waarde van € 90 miljoen, waarmee gemeenten in staat worden gesteld de huurkosten voor sportverenigingen kwijt te schelden. Hieraan wordt door het ministerie van VWS nog gewerkt. Hoe deze regeling eruit komt te zien wordt waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt.