Op zaterdag 30 oktober ontving oud-voorzitter Ronald Kramer uit handen van Jan Simons, de huidige voorzitter van de NTTB, een mooie onderscheiding. Ronald Kramer werd benoemd tot erelid van de Nederlandse Tafeltennisbond.

De Commissie Onderscheidingen is van mening dat Ronald Kramer bijzondere bijdragen heeft geleverd op bestuurlijk, organisatorisch en representatief gebied. Deze bijdragen zijn van landelijke en internationale betekenis geweest voor de ontwikkeling en het functioneren van de tafeltennissport en van de tafeltennisorganisaties NTTB en ETTU.
Ronald heeft op uitstekende wijze uitvoering gegeven aan het voorzitterschap van deze organisaties.

Op basis van deze verdiensten heeft de Commissie Onderscheidingen besloten Ronald Kramer te benoemen tot erelid.