Op dinsdag 25 en donderdag 27 januari hebben we speciaal voor de wedstrijdsecretarissen een NTTB App/DWF webinar georganiseerd.

De ruim 150 aangemelde belangstellenden zijn bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de app en de next step die we met elkaar gaan zetten voor de voorjaarscompetitie 2022. Ook is er een korte demo gegeven over de functionaliteiten voor de wedstrijdsecretaris. We kijken terug op twee waardevolle sessies. Onze dank gaat uit naar de betrokkenheid, feedback en inzet van de deelnemers aan het webinar.

De komende periode gaan we regelmatiger communiceren over interessante of belangrijke functionaliteiten en nieuwe ontwikkelingen rondom het DWF. De DWF nieuwsbrief blijven we hiervoor inzetten. Aanmelden hiervoor kan via deze link.

Webinar terugkijken? Dat kan!
De webinar is hier terug te zien:

 

De bijhorende PowerPoint presentatie is hier te downloaden.

Voor alle vragen m.b.t. de competitie kunnen wedstrijdsecretarissen contact opnemen met de competitieleider van de afdeling (of met de landelijke competitieleider: senioren of jeugd).

Vragen over het DWF? Iedere gebruiker van het DWF kan contact opnemen met de Helpdesk: dwf@tafeltennis.nl of https://tafeltennis.nl/helpdesk-nttb-app/.
Meer informatie over het DWF op https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/.