Op 1 juli maken we de balans op van het eerste half jaar. We zien een positieve ontwikkeling. De stijging van het ledenaantal na de coronadip met als dieptepunt 21.115 (netto*) leden op 1 juli 2021 zet door. Ondanks de gebruikelijke opzeggingen aan het einde van het seizoen hebben de verenigingen weer meer leden dan aan het begin van dit jaar: 22.174 op 1 juli 2022 en daarmee een ‘winst’ van ruim 1000 leden in een jaar tijd. Op het dieptepunt hadden we door corona een ledenverlies van ruim 8%, waarvan de helft nu is ‘teruggewonnen’. De grootste uitdagingen zitten nog steeds bij de jeugdleden onder de 11 jaar, zoals in de tabellen in de bijlage is af te lezen.

In onderstaande bijlage de kwartaalupdate over het ‘Coronatijdperk’:
Ledenontwikkeling NTTB Q2 2022

In januari van dit jaar publiceerden wel al het meerjarige overzicht:
https://www.nttb.nl/ledenaantal-tafeltennisbond-nagenoeg-gelijk-gebleven-in-2021


*Netto: het aantal actuele lidmaatschappen bij een bond op een bepaalde datum. Omdat er altijd sprake is van een seizoens-effect (meer aanmeldingen in bepaalde periodes en meer afmeldingen in andere periodes) wordt in de praktijk meestal naar het bruto ledenaantal gekeken. Bruto: het cijfer dat jaarlijks door sportbonden wordt benoemd in ledentalrapportages: het betreft het totaal van alle lidmaatschappen die in het betreffende jaar bekend waren bij de bond. Het actuele bruto aantal leden is op 6 juli 2022: 24.172