Modelstatuten
Een nieuwe versie modelstatuten voor verenigingen is gereed en zowel hier te vinden als op onze WBTR pagina. In deze modelstatuten zijn alle bepalingen die vanuit de WBTR nodig zijn opgenomen. Tevens voldoen deze modelstatuten aan de meest recente eisen van de AVG en het digitaal vergaderen.

Grote of kleine vereniging?
Het verschil tussen verenigingen is: hoe groter, hoe meer onderdelen van de WBTR relevant kunnen zijn. En ook binnen elke stap moet een vereniging bepalen welke keuze wordt gemaakt. De aansprakelijkheid van bestuursleden, het voorkomen van tegenstrijdig belang en het regelen wat er gebeurt bij afwezigheid van één of meer bestuursleden (stappen 3, 4 en 5 van het stappenplan op WBTR.nl en hieronder) moet je altijd regelen. Meervoudig stemrecht, bindende voordracht, raadgevende stem en toezicht (stappen 6 t/m 9) kunnen achterwege blijven, ook als grote tafeltennisvereniging en zelfs de vereniging NTTB hoeft dit niet te doen.

Ondersteuning
Verschillende organisaties bieden ondersteuning aan. De NTTB.nl verwees tot nu toe vooral naar WBTR.nl maar VerenigingenRecht is ook een mogelijkheid. WBTR.nl is duurder dan VerenigingenRecht (€ 120,- tegen € 95,-), maar heeft op de website (o.i.) duidelijkere informatie.

Deadline
Belangrijk is om te weten dat voor verenigingen geen dwingende deadline geldt: de wet gaat wel in op 1 juli, maar je hoeft het formeel pas te regelen bij de eerstvolgende Statutenwijziging, waarvoor gebruik gemaakt kan worden van de aangepaste modelstatuten.