Van 4 tot en met 8 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. Een moment om na te denken hoe toegankelijk onze sport eigenlijk is? Aan de ene kant is tafeltennis een sport waar iedereen aan mee kan doen. Aan de andere kant hebben we soms verouderde accommodaties waar er letterlijk nog steeds een drempel ligt voor sporters met een beperking en de toegankelijkheid te wensen over laat.

Om sport- en beweegaanbieders te motiveren met dit thema aan de slag te gaan, kunnen clubs gebruik maken van het stimuleringsbudget. Het stimuleringsbudget (maximaal €850,-) kan aangevraagd worden door clubs die op basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen, zoals sporters met een beperking. De NTTB heeft een uitgebreid programma voor Para-Tafeltennis inclusief de ontwikkeling van Schuiftafeltennis. Het budget kan ingezet worden om de accommodatie letterlijk toegankelijk te maken, of om  bijvoorbeeld materialen aan te schaffen.

Aanmelden
Sport- en beweegaanbieders kunnen het stimuleringsbudget aanvragen via het aanvraagformulier op https://clubbase.sport.nl/kennisbank/ledenwerving-behoud/ledenwerving.

Achtergrondinformatie stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen
Het stimuleringsbudget vormt een belangrijk sturingsinstrument bij het behalen van de beleidsdoelen uit het programma Inclusief Sporten en Bewegen in het grotere geheel van het landelijk gesloten Sportakkoord. Er is €300.000,- extra budget vrijgemaakt voor de inzet van het stimuleringsbudget t/m 31 december 2022 voor het versterken, verbeteren of vernieuwen van sport- en beweegaanbod voor alle inclusieve doelgroepen.

Neem voor vragen contact op via inclusiefsporten@nocnsf.nl.

Heb je ondersteuning nodig om tot een aanvraag te komen of behoefte aan extra kennis en knowhow? Neem hiervoor dan contact op met de afdeling Sportparticipatie: graaf@tafeltennis.nl