250 nieuwe jeugdleden werven in de afdeling Noord in 2021  – klaar voor de volgende stappen

Afdeling Noord heeft in 2020 de koppen bij elkaar gestoken en de ambitie geformuleerd om samen met de verenigingen 250 nieuwe jeugdleden te werven. 
Op basis van een onderzoek onder de verenigingen is een enthousiaste werkgroep aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot een mooi plan, zie de bijlage, met name pp. 9-13. 

We zijn nu bezig om dit plan uit te voeren.
Begin januari hebben we een vragenformulier uitgezet waarin we de kansen en mogelijkheden bij de verenigingen gepolst hebben. Hierop hebben we reacties ontvangen van 19 verenigingen. Diverse verenigingen hebben aangegeven mee te willen doen met diverse onderdelen van het plan. Op 3 februari hebben we de ontvangen reacties geëvalueerd met de schrijvers van het plan. Dankzij de ontvangen input zijn we nu klaar voor de volgende stappen!

Op de korte termijn gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Jeugdwerving
  • Opleidingen
  • OldStars
  • PingPongbaas

We nemen binnenkort contact op met de verenigingen die positief gereageerd hebben op één of meer van bovenstaande onderwerpen.

Als we hierover sessies gaan organiseren met meerdere verenigingen dan worden dat de eerste BOT-sessies, zodat we daadwerkelijk met de Benen op Tafel (voorlopig wel digitaal) met elkaar in gesprek gaan en ook concrete afspraken maken.
Voor onderwerpen zoals opleidingen, PingPongbaas en OldStars maken we gebruik van de mogelijkheden vanuit de landelijke NTTB, inclusief het netwerk rondom het Sportakkoord en voor Oldstars het Ouderenfonds.

Voor de jeugdwerving zullen we vooral gebruik maken van betrokken trainers uit de afdeling: het Table Stars Promotieteam Noord en andere trainers die zich hiervoor al gemeld hebben. Binnenkort gaan we dit voorbereiden met deze trainers. Wil je meedoen? Neem dan uiterlijk 28 februari contact op met Matthias Dul.

Op wat langere termijn kijken we naar de andere onderwerpen, zoals wedstrijdaanbod.

Vol vertrouwen zetten we in op deze volgende stappen. Samen met de verenigingen in onze afdeling!

Afdelingsondersteuner Matthias Dul zal één en ander coördineren. Hij wordt hierbij ondersteund door ad interim voorzitter Hans Frikken en door Ineke de Graaf. Op de achtergrond zijn Peter Hanning en de schrijvers van het plan betrokken en beschikbaar als sparringpartners.

Heb je nog vragen of wil je een handje meehelpen? Laat dit dan weten aan via afdelingsondersteuner@nttbnoord.nl

Activiteitenplan 2021 NTTB Afdeling Noord 20200531