Vacatures

 

Onderstaand zijn de vacatures in Noord. 

Vacatures commissies

  • Bondsraadlid
    Bondsraadleden maken deel uit van de bondsraad van de NTTB en stellen het beleid in hoofdlijnen alsmede de financiële begroting vast en geven kaders aan voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Een uitgelezen functie voor iemand die het belangrijk acht dat de stem van de kieskringen in Noord doorklinkt tot aan het hoogste orgaan.
  • ACL (Algemeen Competitieleider Noord)
  • AJCL (Algemeen Competitieleider Jeugd Noord)
  • RCL (Regio Competitieleider) Friesland

Vacatures overig (functionarissen/coördinatoren)

  •  Toernooien senioren
  •  Toernooien jeugd
  •  Ouderentafeltennis
  •  Opleidingen