Het communiceren over de competitie met clubs, het in elkaar zetten van de speelschema’s en overleg met andere competitieleiders: zomaar een aantal van de taken van een competitieleider.
Na 30 jaar stopt Eric Kaptein er mee als competitieleider van de regio Friesland.

Met groot respect en dankbaarheid voor zijn inzet als competitieleider van de regio Friesland voor de afdeling Noord heeft het afdelingsbestuur tijdens de ALV van 18-05-2022 Eric Kaptein in het zonnetje gezet.

Nadat Eric Kaptein in juli 1992 actief is geworden voor de competitiecommissie van afdeling Friesland waar hij begon als AJCL werd hij enkele jaren later ook ACL van afdeling Friesland. Vele jaren heeft hij voor de voormalige afdeling Friesland en de latere afdeling Noord zich ingezet zodat vele tafeltennissers hun sport konden beoefenen in competitieverband. Per 1 juli 2022 zal hij gaan stoppen als RCL Friesland van afdeling Noord.

Als afdeling Noord kunnen we nog blijven bouwen en vertrouwen op de kennis en kunde van Eric. Hij blijft nog actief in de competitiecommissie als ACL, beheert de licenties en gaat samen met de  competitieleiders uit de andere afdeling aan de slag met de samensmelting van de competitiereglementen deel III van de huidige 8 afdelingen.

Wijziging bezetting competitiecommissie
Voor de oproep voor opvolging van Eric Kaptein als Regionale Competitieleider is helaas geen reactie gekomen. De competitiecommissie heeft daarop Simone Pander, reeds competitieleider jeugd, bereid gevonden Eric op te volgen. De administratieve kant voor Friesland neemt Aico Beugelink op zich. Eric blijft nog wel aan als Algemeen Competitieleider (ad interim). Rolf van Essen heeft vanwege drukte afscheid genomen van de competitiecommissie.