Herman van den Hende is op maandag 21 februari op 72-jarige leeftijd overleden. De tafeltennissport heeft daarmee een betrokken lid en betrokken bestuurder verloren.

Als bestuurder van de vereniging en van de afdeling Noord heeft hij zijn mannetje gestaan. Tijdens zijn bestuursperiodes voor de afdeling heeft hij de secretarispost vervuld: adequaat, punctueel en betrokken. In de jaren dat de afdeling zonder bestuurders toch georganiseerd moest blijven stond Herman opnieuw op. Niet als bestuurslid, wel om ondersteunende werkzaamheden te verrichten zoals het verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, en het maken van actielijsten en notulen. Op dezelfde betrokken en adequate wijze.

Herman was eveneens een kritische volger van het beleid dat werd gevoerd door de NTTB en de afdeling. Hij stak zijn mening daarover niet onder stoelen of banken. Besluiten en processen werden gevraagd en ongevraagd door Herman getoetst om na te gaan of het wel in lijn was met de reglementen, de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Als de beleidsmakers pragmatisch aan de slag wilden en de reglementen aan hun laars lapten, dan trok Herman aan de handrem. Op de voor hem kenmerkende rustige wijze stelde hij dat als een pietje-precies aan de orde. Los van de regeltjes liet hij zijn mening graag horen. Was hij tegen een voorstel dan wist iedereen dat. Hoe dan ook, als de meerderheid anders besliste dan hij graag wilde, dan legde hij zich er – soms met verbale of non-verbale geuite tegenzin – bij neer, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag: bijdragen aan zijn geliefde sport.

Herman zou getypeerd kunnen worden als iemand die graag vasthield aan het oude vertrouwde. Misschien wel iemand van de oude stempel. Dat zou echter te kort door de bocht zijn, want zeggen dat Herman alleen maar ouderwetse opvattingen ten tonele bracht zou onterecht zijn. Hij stond zeker open voor verbeteringen, maar dan moest je hem wel overtuigen. Niet een klein beetje, maar voor honderd procent. Hij was volhardend in het verdedigen van zijn mening, maar kon ook hardop uitspreken dat de ander misschien wel gelijk had. Hij kon ook genieten van succesvolle nieuwe ontwikkelingen, vaak wel nadat de ‘eerst zien, dan pas geloven’-periode achter de rug was.

Op 16 oktober 2019 werd zijn gewaardeerde inzet voor de tafeltennissport onderstreept met een benoeming tot Lid van Verdienste van de afdeling Noord van de Nederlandse Tafeltennisbond.

Herman, dank dat je er was voor de tafeltennissport. Rust zacht.

Wij wensen zijn familie en tafeltennisvrienden veel sterkte.