Gisteravond (21 april j.l.) werd de Benen Op Tafel (BOT)-sessie WOB Jeugd vanuit de afdeling Noord georganiseerd, een moment met diverse geïnteresseerde verenigingen voor deze onderwerpen waarbij de mogelijkheden vanuit het Activiteitenplan 2021 voor werden belicht en ervaringen konden worden uitgewisseld.

Tijdens deze inspirerende sessie zijn de mogelijkheden voor onder andere de ondersteuning bij de start (of groei) van jeugd bij een vereniging besproken en werden de ervaringen, met daarbij praktische voorbeelden van ervaren trainers die vanuit de afdeling willen ondersteunen in dit traject, gedeeld.

De sessie werd vormgegeven door middel van een trainingsopzet, waarbij er na een warming-up getraind kon gaan worden. In groepen ontstond er veel interactie bij het maken van een tactisch strijdplan om vervolgens met een goed doordachte service dit plan te delen bij de online tafel met de andere deelnemers. Er werd met een scherpe en positieve blik naar de huidige activiteiten van werving, opvang en behoud bij de vereniging gekeken waardoor dit een aanzet is geweest om verder hiermee aan de slag te gaan in de toekomst.

Wil je als vereniging ook aan de slag met de mogelijkheden op het gebied van werving, opvang en behoud vanuit het activiteitenplan 2021?
Neem dan contact op via afdelingsondersteuner NTTB Noord