Tijdens de extra ingelaste Algemene Ledenvergadering van de afdeling Noord op 6 januari hebben de verenigingen gestemd over de nieuw te kiezen competitieopzet voor de jeugd. Na de ALV van 5 oktober 2020 zijn er twee bijeenkomsten geweest waarbij de inbreng vanuit de vereniging is meegenomen en besproken om uiteindelijk ter stemming te brengen tijdens deze extra ingelaste ALV.

Het voorstel vanuit het afdelingsbestuur, waarbij onder andere de uitgangspunten flexibiliteit en aansluiting vanuit de Table Stars Jeugdcompetitie en op de landelijke Jeugdcompetitie naar voren komen en tevens ervaringen vanuit de afdeling Gelre zijn meegenomen, is middels stemming met een grote meerderheid van de verenigingen aangenomen.

De notulen van de vergadering zijn hier te vinden.