Onze afdeling heeft een ambitieus activiteitenplan (AP) 2021. Dit plan is in 2020 opgesteld door een werkgroep, hierbij zijn alle verenigingen betrokken.
De belangrijkste ambitie is dat we de verenigingen in onze afdelingen willen helpen om 250 nieuwe leden te werven en vervolgens te behouden.

Om een goed en helder beeld te krijgen van de wensen, mogelijkheden én motivatie van alle verenigingen uit de afdeling heeft het afdelingsbestuur begin januari een keuzeformulier naar alle verenigingen (via de secretarissen) gestuurd met daarin alle kansen uit het Activiteitenplan 2021.

Alle verenigingen uit de afdeling kunnen met behulp van het formulier aangeven aan welke activiteiten ze mogelijk deel kan en wil nemen. Aan de hand van de ontvangen reacties wordt er gekeken of en hoe we de verenigingen hierbij gaan helpen.

Het invullen van het keuzeformulier van kansen kan tot en met 25 januari 2021.