Vacatures

 

Onderstaand zijn de vacatures in de afdeling Noord. 

Belangstelling?? Mail dan aan voorzitter@nttbnoord.nl

Voor nadere informatie neem contact op met secretaris Richard Thoen.

 

Vacatures bestuur afdeling Noord

Vacatures commissies

 • Bondsraadlid
 • Plaastvervangend bondsraadlid
  Bondsraadleden maken deel uit van de bondsraad van de NTTB en stelt het beleid in hoofdlijnen alsmede de financiële begroting vast en geeft kaders aan voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Een uitgelezen functie voor iemand die het belangrijk acht dat de stem van de afdeling Noord doorklinkt tot aan het hoogste orgaan.

Vacature overig (afdelingsfunctionarissen/coördinatoren)

 •  Toernooien senioren
 •  Toernooien jeugd
 •  Fifty + ViTT
 •  Opleidingen
 •  Verenigingsontwikkeling

  Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor wat betreft informatie vanuit de NTTB naar de afdeling. Eveneens zit je eerste rang als het gaat om het signaleren van zaken die betrekking hebben op de doelgroep die je vertegenwoordigt.