Op 23 november 2018 is tussen de Rijksoverheid en een zeventigtal maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen voor een rookvrije generatie in 2040. Deze maatregelen houden onder meer in dat vanaf het schooljaar 2020/2021 alle schoolterreinen rookvrij zijn, vanaf 2020 alle kinderboerderijen, kinderopvanglocaties en speeltuinen en in 2025 alle zorginstellingen en alle sportverenigingen.

Tafeltennis rookvrij?
Verenigingen vinden het soms lastig om een rookbeleid te hebben voor de buitenruimte (over de speelruimte en de kantine is al lang geen discussie meer). Daarbij kan het helpen om het juridische verschil te kennen tussen een rookverbod en een rookvrije zone. Beiden maken het mogelijk om delen van de openbare (buiten)ruimte rookvrij te maken, maar bij het verbod is dat wellicht eenvoudiger. Per 1 juli 2021 is hier ook een nieuwe maatregel van kracht.

Rookverbod
Met een rookverbod wordt een wetmatige maatregel bedoeld, waarvan de handhaving op formele wijze plaatsvindt. Zo is er al sinds 2008 een rookverbod in vrijwel alle binnenruimtes. Maar pas sinds 1 juli dit jaar geldt dat er geen rookruimtes meer mogen zijn in openbare gebouwen. Dit betekent dat er geen rookruimtes meer ingericht mogen worden die aan of tegen de sportaccommodatie vastzitten. Rookruimtes moeten vanaf dan een volledig zelfstandige ruimte zijn op het terrein en mogen géén overlast veroorzaken voor bijvoorbeeld de ingang van de sportaccommodatie. Daarnaast geldt dat de ruimte geen dubbelfunctie mag hebben zoals een parkeerplaats of een fietsenhok.

Rookvrije zone
Een rookvrije zone wordt (feitelijk) op informele wijze ingesteld. Hierbij kan gedacht worden aan duidelijke communicatie en het plaatsen van borden waarop is aangegeven dat een buitenruimte rookvrij is. De bebording geeft aanleiding om een roker aan te spreken op zijn gedrag en hem te vragen of hij elders kan roken. Hierdoor ontstaat een rookvrije zone, die mogelijk leidt tot een nieuwe sociale norm. Ook de handhaving van de maatregel vindt dus informeel plaats.

Bronnen
https://rookvrijegeneratie.nl/wp-content/uploads/2021/10/Juridische-notitie-rookvrije-openbare-ruimtes.pdf
https://nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving/14-rookvrije-sportverenigingen-en-sportevenementen-in-2025

Webshop rookvrij materialen
https://webshop.rookvrijegeneratie.nl/